Học Digital Marketing từ đâu

Học Digital Marketing từ đâu cho hiệu quả

Trong thời đại 4.0 hiện nay, cách làm Marketing của các doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và Internet. Việc tiếp nhận thông tin của con người đã dịch chuyển từ đọc các loại báo giấy, sách, billboard sang TV, email và mới đây…

Đọc tiếp

Xu hướng Digital Marketing ở Việt Nam năm 2019

Trong thời đại phát triển như vũ bão của công nghệ cũng như là Internet, sự xuất hiện đa dạng các cơ chế hiển thị thông tin dẫn đến sự thay đổi cách làm Marketing từ truyền thống sang Digital ví dụ như các thiết bị cầm tay điện thoại, máy tính bảng, … Và…

Đọc tiếp