Chị Ngô Thị Kim Khánh – Giám Đốc Công Ty TNHH TM A&PLUS

Tham gia khóa học ” Chiến lược kinh doanh online”

Cảm nhận:

Đã xong 5 buổi học chiến lược kinh doanh ! Thật bài bản và logic!

Tôi như được khai thông mọi bế tắc trong công việc kinh doanh của mình trong nhiều năm qua, mà chính xác đã hơn 3 năm nay. Ấn tượng của tôi về MOA ĐI THEO ĐÚNG QUY TRÌNH ĐƯỢC HỌC

Tôi sẽ tiếp tục nhờ đến MOA vì tôi cần thay đổi để giàu có.

Thanks MOA !