08 năm kinh nghiệm về Marketing Online 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh doanh online. Giám đốc Marketing cho Công ty Phần mềm ERP IMC; Công ty Tấn Lộc Phát (chuyên về UPS) Cố vấn Marketing Online cho Studio chụp hình cưới Lucky Anh và Em; Máy phát điện HDU. Đồng thời đang…