thuật ngữ Digital Marketing

Các Thuật Ngữ Digital Marketing Mới Nhất

Thuật ngữ Digital Marketing không phải chỉ SEO, Social Media, PPC hay là content Marketing. Với tốc độ phát triển không ngừng của công nghệ, nhiều xu hướng và thuật ngữ Digital Marketing mới ra đời. Muốn không lạc hậu, điều chúng ta cần là cập nhật, sử dụng đúng thuật ngữ và xác định…

digital marketing

Digital Marketing Cho Người Mới Bắt Đầu

Cụm từ “Digital Marketing cho người mới bắt đầu” đang được tìm kiếm rất nhiều trên Google cho thấy được sức hút của ngành này đối với nhu cầu của thị trường. Những bạn mới bắt đầu bước chân vào ngành này thường chưa hình dung được bước tranh toàn cảnh của Digital Marketing và…